Dhr. Graveer

Spoedservice ✓          Goede kwaliteit ✓          Vanaf €50,- GRATIS verzending ✓ (zie uitzonderingen)

Spoedservice ✓          Goede kwaliteit ✓          Vanaf €50,- GRATIS verzending ✓ (zie uitzonderingen)

Disclaimer

Intellectueel eigendom.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dhr. Graveer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dhr. Graveer.

Geen garantie op juistheid.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op Dhrgraveer.nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dhr. Graveer te mogen claimen of te veronderstellen.
Dhr. Graveer streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Dhr. Graveer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dhrgraveer.nl op deze pagina.

Winkelwagen
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we u van dienst zijn?