Dhr. Graveer

Spoedservice ✓          Goede kwaliteit ✓          Vanaf €50,- GRATIS verzending ✓ (zie uitzonderingen)

Spoedservice ✓          Goede kwaliteit ✓          Vanaf €50,- GRATIS verzending ✓ (zie uitzonderingen)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan particulieren en bedrijven aanbied
Consument: De persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dag: Kalenderdag
Gepersonaliseerde producten: Producten die volgens specificaties van de consument worden gemaakt
Herroepingsrecht: Geeft de consument de mogelijkheid om binnen een beperkte tijd en onder bepaalde voorwaarden een gekocht goed terug te sturen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Annemarieke Kirellos
Gortstraat 88, 3905 BG Veenendaal 
Telefoon nummer: 06-33283477
E-mailadres: info@dhrgraveer.nl
KvK-nummer:84103612
BTW: NL003917087B679

Artikel 3 – Algemeen

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
  2. Zodra de ondernemer de aanvaarding van het aanbod bevestigd, kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden. Bij goede gronden mag de ondernemer de overeenkomst niet aangaan of ontbinden.
  3. De algemene voorwaarden mogen ten alle tijden door dhrgraveer.nl worden aangevuld of aangepast

Artikel 4 – Eigendom.

Alle producten en ontwerpen die weergegeven zijn op de website van dhrgraveer.nl blijven eigendom van Dhr. Graveer en mogen niet elders worden gebruikt.

Artikel 5 – De prijs

Prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. De ondernemer is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

  1. De kosten van de verzending in het geval van een herroeping zijn voor rekening van de consument.
  2. Het bedrag van het herroepen product zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op de rekening van de consument. De ondernemer heeft uiterlijk tot 14 dagen nade herroeping de tijd om het geld terug te storten op de rekening van de consument.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
In de volgende gevallen:

  1. Een door de consument gepersonaliseerd artikel.
  2. Een artikel dat persoonlijk van aard is.
  3. Levensmiddelen of artikelen die snel verouderen.

Artikel 8 – Levering

Als plaats van levering geld het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan het bedrijf.

Dhr. Graveer streeft ernaar om bestellingen binnen 1 a 3 werkdagen te verzenden. Genoemde dagen gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

Artikel 9 – Klachten/Geschillen.

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Grof taalgebruik

Ontwerpen waarbij grof taalgebruik of naaktheid aan te pas komen graveren wij niet.

Winkelwagen
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we u van dienst zijn?